Zbudujmy pomnik majora Łupaszki!

Dziś, w symboliczną rocznicę zakończenia II wojny światowej, do tegorocznej edycji białostockiego Budżetu Obywatelskiego zgłosiliśmy wniosek budowy pomnika majora Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka – zasłużonego dla Białostocczyzny dowódcy polskiego podziemia niepodległościowego.

Dla majora oraz tysięcy innych polskich żołnierzy wojna nie skończyła się 74 lata temu, walkę z komunistycznym aparatem utrwalającym nielegalną władzę ludową kontynuowali przez wiele lat, za symboliczną datę uznając 1963 – rok zastrzelenia przez ZOMO Józefa Franczaka ps. Lalek. Zaciekły opór Żołnierzy Wyklętych ograniczył zapędy instalującej się na ziemiach polskich władzy komunistycznej, wskutek czego w odróżnieniu od innych państw, które decyzją Aliantów znalazły się w obszarze wpływów Związku Radzieckiego m.in. nie udało się całkowicie skolektywizować ziemi, pozostawiając Polakom dość wolności, aby w połączeniu z wiernością prawdziwie polskim wartościom przechowywanym przez Kościół Katolicki ostatecznie udało im się zburzyć żelazną kurtynę.

Major Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka będący sztandarową dla Podlasia postacią podziemia niepodległościowego zasługuje na należyte upamiętnienie w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w dobie recypowania przez niektóre środowiska stalinowskiej retoryki godzącej w jego dobre imię oraz heroiczną postawę.