Wesprzyj nas

Nasza aktywność jest możliwa dzięki pracy wolontariuszy, często poświęcających dobrowolnie własne środki. Składki członkowskie nie są jednak zasobem wystarczającym do pokrycia wszystkich kosztów działalności. Budowa strzelnicy jest inwestycją rzędu kilkuset tysięcy złotych! W związku z powyższym liczymy na wsparcie ludzi, którzy doceniają nasze zaangażowanie. Wszelkie uzyskane środki wydawane są z należytą ostrożnością, dlatego koszty prowadzenia naszej działalności są możliwie minimalizowane. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na naszą prośbę i życzliwe jej potraktowanie.

 Poniżej podajemy dane konta bankowego, na które możecie Państwo dokonywać wpłat z dopiskiem „na cele statutowe”.

piggy-bank-icon-vector-1710853


Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej

numer konta do wpłat darowizn:
PKO Bank Polski 83 1020 1332 0000 1502 0927 3790