Stanowisko fundacji PIRS w sprawie wydarzeń w Białymstoku z dn. 20.07.19r

W nawiązaniu do wydarzeń z dnia 20.07.2019 r., które miały miejsce w Białymstoku, fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej prezentuje następujące stanowisko:

1. W opinii fundacji odpowiedzialność polityczną za wydarzenia w mieście jako gospodarz ponosi prezydent Tadeusz Truskolaski.

2. Prezydent od początku faworyzował marsz LGBT kosztem inicjatyw środowisk chrześcijańskich i patriotycznych, zakazując m.in. Marszu Rodzin. W myśl art. 9 ust. 2 ustawy prawo o zgromadzeniach, rejestracja zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty(!) wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia (nie mają tutaj znaczenia sekundy, czy też setne sekund). Prezydent miał obowiązek traktować zgłoszenia m.in. Marszu Rodzin i tzw. marszu równości jako równorzędne i w konsekwencji powinien zarejestrować obydwa zgromadzenia, bądź obydwu zakazać (jednoznacznie eliminując potencjalne zagrożenia o których wielokrotnie wspominał). Prezydent Truskolaski nie dokonał tego, w związku z czym jego działania były dodatkowo bezprawne.

3. Prezydent Truskolaski nie licząc się z kosztami i ryzykiem forsował przemarsz tzw. marszu równości na prowokacyjnej trasie tj. m.in. obok cerkwi Św. Mikołaja, pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy którym mieszkańcy przemieszczali się na Piknik Rodzinny, a także katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod którą modlili się wierni.

4. Prezydent podjął te działania wbrew protestom tysięcy mieszkańców miasta, licznych organizacji pozarządowych, związków zawodowych, hierarchów Kościoła Katolickiego i Prawosławnego, którzy wyraźnie zwracali uwagę na kontrowersyjność i konfrontacyjne nastawienie haseł głoszonych przez środowiska związane z organizacją tzw. marszu równości, a które były wykorzystywane także przez organizatorów w trakcie konferencji prasowych przed wydarzeniem. Prezydent podjął te działania również pomimo licznych sygnałów społecznych, że dopuszczenie do przemarszu może wywołać skrajne, radykalne reakcje oraz zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia, mienia.

5. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że znaczna część manifestantów tzw. marszu równości były osobami przyjezdnymi, że prezydent występował bardziej jako rzecznik przyjezdnych oraz marginalnych środowisk LGBT kosztem mieszkańców Białegostoku.

Fundacja PIRS działając w oparciu o swoje cele statutowe stanowczo protestuje wobec coraz silniej postępujących prób odarcia chrześcijan z przyrodzonej każdemu człowiekowi godności i innych zagwarantowanych im praw konstytucyjnych, co ma miejsce w trakcie tzw. marszów równości.

Zarząd i Rada Fundacji
Podlaskiego Instytutu Rzeczypospolitej Suwerennej

ZDJĘCIE POGLĄDOWE: ARTUR RESZKO / PAP