Rusza kolejny cykl certyfikowanych szkoleń z kompetencji miękkich!

Z radością informujemy, że rusza kolejny cykl bezpłatnych certyfikowanych szkoleń z kompetencji miękkich!

Zapraszamy studentów oraz absolwentów podlaskich szkół wyższych do udziału w kursie podnoszącym zdolności przywódcze oraz umiejętności przydatne w trakcie studiów, działalności społecznej, a także na rynku pracy!

W programie szkoleń pod okiem doświadczonych trenerów umożliwimy podniesienie warsztatu w dziedzinach takich, jak:

– budowanie zespołu projektowego;

– zarządzanie mediami społecznościowymi i budowanie własnej marki;

– wystąpienia publiczne i kontakt z mediami;

– pozyskiwanie funduszy, pisanie wniosków o dotacje;

– fundraising, czyli pozyskiwanie finansowania od firm oraz podmiotów prywatnych;

– koordynacja i zarządzanie projektem.

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz przerwę obiadową.

Cykl trzech weekendowych szkoleń zaczynamy już 19 października!

Zapisy trwają do 13 października (niedziela) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod poniższym linkiem (na dole posta klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych):

KLIK!

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń na cały kurs, istnieje jednak możliwość zgłoszenia się na wybrane szkolenia. Organizator zapewnia prawo wydłużenia rekrutacji w przypadku dostępności miejsc na poszczególne kursy.

Nie zwlekaj z decyzją – liczba miejsc ograniczona!

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „PODLASKA AKADEMIA EDUKACJI SPOŁECZNEJ”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. administratorem Pani/⁠Pana danych osobowych jest Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, ul. Łagodna 2/2, 15-757 Białystok, KRS: 0000525850

2. Pani/⁠Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udziału w rekrutacji do projektu „Podlaska Akademia Edukacji Społecznej”-⁠ na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Odbiorcami Pani/⁠Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (podmioty uczestniczące w realizacji projektu/⁠procesie rekrutacji).

4. Pani/⁠Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym realizowano zadanie
publiczne.

5. Posiada Pani/⁠Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia – z
zastrzeżeniem pkt. 7.

6. Ma Pani/⁠Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zakwalifikowania do udziału w projekcie o czym mowa w pkt. 2.