Projekt Zaścianek X

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na Projekt Zaścianek X Sarmatyzm: Między wczoraj a jutrem oraz boże inwazje. Postanawiamy zwołać naszą małą konfederację na 29-31 marca opodal Białegostoku.

Tym razem będzie to projekt-zagadka, Projekt X, w jeszcze większym stopniu niż poprzednie dziewięć projektów, ponieważ wygląda na to, że znajdujemy się w oku cyklonu historii. Na naszych oczach kończą się dotychczasowe paradygmaty. System globalnego handlu, Unia Europejska, III RP choć trwają jeszcze, to widać że brakuje im drugiego oddechu, że bliska przyszłość przygotowała już nowe scenariusze.

Na Zaścianku X spróbujemy odkryć zasoby ukryte w naszej sarmackiej przeszłości i zapamiętać przyszłość. Wysłuchamy „Eseju o lądujących łabędziach” oraz kilku innych prelekcji, uczestnicy wezmą udział w posiedzeniu Klubu Erudytów. Oczywiście przygotowaliśmy też parę niespodzianek i nieodzowne sarmackie ćwiczenia praktyczne.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca do godziny 20.00. Piszcie na mail: kontakt@instytutsuwerennosci.pl – w temacie wiadomości wpisujcie Projekt Zaścianek. W zgłoszeniu warto opisać swoją dotychczasową działalność społeczną. Pospieszcie się jednak bo wszystkich nie pomieścimy. Jak zwykle zastrzegamy sobie prawo do wyboru najciekawszych zgłoszeń.

Nie przyjmujemy zawodowych polityków, zwłaszcza posłów, komunistów ani lewactwa. Wpisowe wynosi minimum 120 złotych. Zaścianek jest przedsięwzięciem obywatelskim; fundowany jest w całości z prywatnych środków. Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Bywali już na poprzednich Zaściankach – Ci, których znamy i kochamy – nie muszą wysyłać obszernego opisu swojej antypostępowej działalności, CV itp., ale (koniecznie!!!) powinni wysłać mail ze zgłoszeniem.

Towarzystwo Projektu Zaścianek.