Prof. Marek Jan Chodakiewicz w Białymstoku – relacja ze spotkania

13 lipca w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce spotkanie z prof. Markiem Janem Chodakiewiczem. Prelegent w charakterystycznym dla siebie stylu gawędy bogatej w ciekawe anegdoty, wygłosił wykład pt. “Kto zaorze Międzymorze?”.

Po wykładzie odbyła się intensywna część dyskusyjna, w trakcie której poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. bieżącej sytuacji politycznej. Żałujemy, że ze względu na ograniczającą nas dyscyplinę czasową nie mogliśmy wysłuchać wszystkich Państwa głosów, na pocieszenie napomkniemy, że być może nie była to ostatnia wizyta Pana Profesora w naszym mieście!

Bardzo dziękujemy za liczną obecność oraz serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Fundację.

Poniżej relacja zdjęciowa autorstwa Macieja Muchy oraz nagranie wykładu. Niektórzy słuchacze zwrócili uwagę na niedoskonałą jakość dźwięku nagrania – ze względu na organizację wydarzenia w nowym miejscu, przyzwyczajeni do konfiguracji sprzętu w potrzeby nagrań w Kinie TON, nie dopilnowaliśmy tego aspektu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi, przy kolejnych spotkaniach nagrywanych poza Kinem zwrócimy na to szczególną uwagę.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Aleksandra oraz Pani Alicji, którzy wsparli po wydarzeniu naszą fundację darowiznami na realizację celów statutowych. Przekazane środki zostaną wykorzystane na organizację kolejnego spotkania.