Pomnik upamiętnienia 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej

Z okazji przypadającej dziś 450. rocznicy zawarcia przez Koronę Królestwa Polskiego oraz Wielkie Księstwo Litewskie unii lubelskiej, informujemy, że fundacja PIRS zgłosiła do tegorocznej edycji białostockiego Budżetu Obywatelskiego projekt upamiętniający te doniosłe wydarzenie, mające miejsce 1 lipca 1569 roku. Proponowanym przez nas miejscem wzniesienia z tej okazji pomnika jest Rondo Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, co umożliwi dodatkowe uatrakcyjnienie tego punktu miasta o instalację artystyczną.

Unia lubelska skutkowała powstaniem Rzeczypospolitej Obojga Narodów – unikalnej w historii wczesnonowożytnej Europy i świata dobrowolnej, nienarzuconej z pobudek imperialnych wspólnoty obywateli przekraczającej kryterium etniczne i odwołującej się do tożsamości kulturowej opartej na wartościach bliskich naszej fundacji, takich jak wolność, jednomyślność oraz troska o dobro wspólne. Sądzimy, że wydarzenie te jest dobrym przyczynkiem do rozważań na temat kształtu oraz istoty wartości demokratyczno-liberalnych, na jakich ufundowane są współczesne projekty ponadnarodowe, takie jak Unia Europejska, które w ocenie fundacji przeżywają strukturalny kryzys.

Zarówno ten, jak i zgłoszony wcześniej projekt budowy pomnika majora Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, przeszedł ocenę formalną i w najbliższych tygodniach będzie oceniany merytorycznie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do zainteresowania sprawą.