Polska kultura w świetle nowych prac legislacyjnych

20 kwietnia w trakcie Dni Wydziału Prawa UwB nasza organizacja studencka gościła Pana Pawła Lewandowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Temat spotkania brzmiał: “Polska kultura w świetle nowych prac legislacyjnych”, zaś w jego trakcie nasz prelegent opowiedział o przygotowywanych przez MKiDN regulacjach prawnych dotyczących kwestii takich, jak: prawo autorskie, rynek gier komputerowych oraz przemysł filmowy.

Po wykładzie odbyła się część dyskusyjna z udziałem studentów.

Dziękujemy Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów oraz Działowi Promocji Wydziału Prawa UwB za pomoc w organizacji wydarzenia.

Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia!

Facebook