PIRS laureatem nagrody “Inicjatywa Społeczna Roku”

Nasza fundacja została uhonorowana nagrodą Wojewody Podlaskiego “Inicjatywa Społeczna Roku”, w kategorii Kultura i dziedzictwo narodowe za inicjatywę „Białostocki rajd pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Rajd pamięci organizowaliśmy wspólnie z Namiestnictwem Specjalnościowym Hufca ZHP Białystok im. hm Stanisława Moniuszki

Dziękujemy za docenienie naszej działalności na rzecz tradycji, świadomości kulturowej, cywilizacyjnej oraz patriotycznej w Białymstoku. Owa nagroda, jest dla nas silnym impulsem, do kontynuowania przez nas wcześniej obranej drogi. Nie byłoby tego sukcesu bez grupy wspaniałych ludzi, którzy współtworzą nasze Towarzystwo w ramach Podlaskiego Instytutu Rzeczpospolitej Suwerennej, DKFu „W dobrym TONie”, Projektu Zaścianek oraz Patriotycznego Podlasia.

Facebook