Inaugurujemy projekt Podlaska Akademia Edukacji Społecznej!

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że fundacja inauguruje kolejny już wojewódzki projekt: Podlaska Akademia Edukacji Społecznej.

Celem naszej inicjatywy jest wspieranie rozwoju, wzmacnianie wspólnot lokalnych, podnoszenie świadomości obywatelskiej mieszkańców woj. podlaskiego poprzez szereg przedsięwzięć, takich jak organizacja, zwłaszcza na terenie mniejszych ośrodków na terenie województwa, wydarzeń kulturalnych na tematy sygnalizowane przez zainteresowane społeczności lokalne.

Oprócz tego, planujemy zorganizować kilka cyklów szkoleń z kompetencji miękkich dla zaangażowanych społecznie studentów i absolwentów białostockich uczelni wyższych, aby podnieść ich umiejętności przydatne w efektywnym rozwiązywaniu problemów oraz zaspokajaniu potrzeb społeczności na rzecz których działają oraz szeroko rozumianym rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji na temat Podlaskiej Akademii Edukacji Społecznej wkrótce!

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.