Podlaska Akademia Edukacji Społecznej z Patronatami Honorowymi władz województwa!

Z radością informujemy, że projekt Podlaska Akademia Edukacji Społecznej został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego!

Dziękujemy za uznanie oraz zaufanie Panu Wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu oraz Marszałkowi Arturowi Kosickiemu!