O Tatarach w Dąbrowie Białostockiej – podsumowanie

Dziękujemy za obecność na wykładzie dra Łukasza Lubicza-Łapińskiego o udziale Tatarów w walkach o wolność Rzeczypospolitej.

Podziękowania kierujemy doktorowi Arturowi Konopackiemu za udostępnienie wystawy “Dla Niepodległej. Tatarzy w walce o wolną Polskę w XVIII–XX w“, która okazała się przydatnym wsparciem merytorycznym do przeprowadzenia spotkania oraz Panu Stanisławowi Danilewiczowi ze Stowarzyszenia Dąbrowskiego za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia.

Przypominamy, że już za kilka dni będziemy obecni w Lipsku, gdzie rozmawiać będziemy o kulturze NGO i metodach aktywizacji lokalnych społeczności. Do zobaczenia!