Oświadczenie Fundacji PIRS dotyczące nieprawdziwych doniesień prasowych w sprawie zaangażowania Fundacji w wydarzenia z 20 lipca

W nawiązaniu do zarzutów medialnych wobec fundacji Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej dotyczących odpowiedzialności za wydarzenia mające miejsce w Białymstoku w dniu 20.07.2019 r. niniejszym oświadczamy, co następuje:

Informacja opublikowana w artykule Gazety Wyborczej pod tytułem “Maksymalny grant dla wrogów LGBT”, który ukazał się w dniu 14.08.2019 r. o treści: “… prezes Przemysław Klimek to organizator blokady Marszu Równości w tym mieście. Prezydent Tadeusz Truskolaski wskazał ludzi z instytutu jako winnych doprowadzenia do przemocy.” jest nieprawdziwa i stanowi pomówienie fundacji oraz osób z nią związanych. Fundacja PIRS, osobiście prezes zarządu Przemysław Klimek lub też inne osoby związane z organizacją nie organizowali żadnej blokady tzw. “Marszu Równości”. Prezes rady fundacji, Jacek Słoma chciał zorganizować Marsz Rodzin, który to miał stanowić alternatywę dla tzw. “Marszu Równości”, jednakże po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia przez Prezydenta Miasta Białegostoku i w wyniku późniejszego postępowania sądowego zgromadzenie nie doszło do skutku.

Zacytowana, kłamliwa wypowiedź prezydenta Tadeusza Truskolaskiego skutkowała wezwaniem do usunięcia następstw naruszenia dóbr osobistych. Pan prezydent nie spełnił żądania w terminie, w związku z czym sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, gdzie domagać się będziemy stosownych przeprosin oraz zadośćuczynienia.

W związku z rozpowszechnieniem nieprawdziwych informacji na temat fundacji i osób z nią związanych, media, które publikują te treści, zostaną wezwane do dokonania sprostowania informacji w artykułach prasowych. Działania godzące w dobre imię fundacji skutkować będą podejmowaniem kroków prawnych.