O nas

Kim jesteśmy?

tłoW ramach naszego środowiska, kształtujemy w sobie poczucie obowiązków patriotycznych, działając w oparciu o wartości chrześcijańskie. Zależy nam na tym, aby każdy czuł obowiązek wobec swojej Ojczyzny – Polski, która jest zbiorem wspólnych wartości, doświadczeń ludzi żyjących przed nami, obecnie oraz w przyszłości. Chcemy pozostawić w spadku naszym przyszłym pokoleniom Polskę silną, nowoczesną, szanującą własną historię i z należytym jej miejscem w Europie.

Działamy na rzecz pielęgnowania polskości, podtrzymywania tradycji oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Kształtujemy postawy patriotyczne i proobronnościowe wśród dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie historii i kultury fizycznej oraz etosu oręża. Prowadzimy szeroko rozumianą działalność społeczno-edukacyjną. Pracujemy na rzecz ochrony cywilizacji łacińskiej w Polsce oraz Europie. Jesteśmy środowiskiem skupiającym kilkadziesiąt osób, zaś przez nasze struktury przewinęło się blisko stu działaczy. Początki działalności naszego środowiska sięgają 2011, kiedy to w ramach kilkunastu przyjaciół zaczęliśmy organizować spotkania tematyczne, mające na celu samokształcenie historyczne i polityczne. Powołaliśmy wówczas do życia stronę internetową www.patriotycznepodlasie.pl, gdzie przez trzy lata pisaliśmy artykuły głównie o tematyce patriotycznej i historycznej.

Z początkiem lutego 2013 roku założyliśmy Dyskusyjny Klub Filmowy „W dobrym TONie”.  Dzięki temu udało nam się przywrócić do pierwotnego użytku budynek Kina Ton w Białymstoku. Z naszych projekcji filmowych miesięcznie korzystają setki mieszkańców Białegostoku. Widząc zapotrzebowanie na tego typu działalność, wciąż rozszerzamy naszą ofertę by z każdym wydarzeniem docierać do jak największej liczby odbiorców.hussar

W połowie 2013 roku, przy Uniwersytecie w Białymstoku, utworzyliśmy oddział stowarzyszenia Młodzi dla Polski. Celem działalności organizacji była promocja postaw obywatelskich, patriotycznych i propaństwowych wśród młodych ludzi, zwłaszcza studentów. MdP w Białymstoku zrzeszało ponad 20 osób. Aktualnie działalność oddziału stowarzyszenia jest zawieszona. Czynnie współpracujemy również z innymi organizacjami studenckimi, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrobić jeszcze więcej dla idei, które leżą nam na sercu.

Od 2014 poczyniliśmy działania na rzecz budowy strzelnicy sportowej,     otwartej      i      przyjaznej      wszystkim mieszkańcom            Białegostoku           i                okolic.
Planowana infrastruktura strzelecka w założeniu ma być solidnym fundamentem dla wspierania lokalnych inicjatyw strzeleckich,  paramilitarnych  oraz harcerskich.  Tworząc bazę szkoleniową,  będziemy  wspierać każdą  aktywność dążącą do poprawienia obronności naszego kraju, chociażby poprzez odtworzenie Obrony Terytorialnej. Nasz projekt “Białystok Buduje Strzelnicę” wygrał w głosowaniu na Budżet Obywatelski Białegostoku 2017. 

Zwieńczeniem naszej dotychczasowej działalności jest założona w 2014 roku, fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej (PIRS). Oprócz celów statutowych, zadaniem fundacji jest konsolidacja powstałych już wcześniej z naszej inicjatywy organizacji oraz koncentrowanie zasobów niezbędnych do coraz szerszej działalności naszego środowiska. Ponadto z ramienia fundacji mamy zamiar podtrzymywać dotychczasową owocną współpracę ze środowiskami kombatanckimi, patriotycznymi, studenckimi oraz proobronnościowymi.

STATUT FUNDACJI