Fundacja PIRS na Forum Praw i Wolności

9 czerwca przedstawiciele fundacji PIRS uczestniczyli w Forum Praw i Wolności zorganizowanym przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Stowarzyszenie KoLiber oraz Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Członek Rady Fundacji, notariusz Piotr Lussa wziął udział w panelu: Gwarancje wolności gospodarczej – pomiędzy zbędnymi barierami a koniecznością regulacji.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie!

PS. Do dziś zastanawiamy się, kim jest tajemniczy handlarz okowitą? 🙂

Link do nagrania debaty: https://web.facebook.com/stowarzyszeniekoliber/videos/10156633315470530/?hc_ref=ARQ1bdje19lhv0BGJAmj29cNGN9hi7eLZlJv6urIPnc-ABnHiqK7fomBUAjnjFgXJfM

34794219_2107256462854846_7817425685193949184_n