Certyfikowane szkolenia dla studentów oraz absolwentów szkół wyższych

Serdecznie zapraszamy studentów oraz absolwentów podlaskich szkół wyższych do udziału w bezpłatnych szkoleniach podnoszących zdolności przywódcze oraz szeroko rozumiane kompetencje miękkie – umiejętności przydatne w trakcie studiów, działalności społecznej, a także na rynku pracy!

W programie szkoleń między innymi:

– budowanie zespołu projektowego;

– zarządzanie mediami społecznościowymi i budowanie własnej marki;

– wystąpienia publiczne i kontakt z mediami;

– pozyskiwanie funduszy, pisanie wniosków o dotacje;

– fundraising, czyli pozyskiwanie finansowania od firm oraz podmiotów prywatnych;

– koordynacja i zarządzanie projektem.

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz przerwę obiadową.

Cykl trzech weekendowych szkoleń zaczynamy już 18 maja!

Zapisy trwają do 15 maja (środa) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod poniższym linkiem (na dole posta klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych):

KLIK!

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń na cały cykl szkoleniowy. Istnieje jednak możliwość zgłoszenia się na wybrane szkolenia. Organizator zapewnia prawo wydłużenia rekrutacji w przypadku dostępności miejsc na poszczególne kursy.

Nie zwlekaj z decyzją – liczba miejsc ograniczona!

Szkolenia organizowane są w ramach projektu Podlaska Akademia Edukacji Społecznej dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „PODLASKA AKADEMIA EDUKACJI SPOŁECZNEJ”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. administratorem Pani/⁠Pana danych osobowych jest Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, ul. Łagodna 2/2, 15-757 Białystok, KRS: 0000525850

2. Pani/⁠Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udziału w rekrutacji do projektu „Podlaska Akademia Edukacji Społecznej”-⁠ na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Odbiorcami Pani/⁠Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (podmioty uczestniczące w realizacji projektu/⁠procesie rekrutacji).

4. Pani/⁠Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym realizowano zadanie
publiczne.

5. Posiada Pani/⁠Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia – z
zastrzeżeniem pkt. 7.

6. Ma Pani/⁠Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zakwalifikowania do udziału w projekcie o czym mowa w pkt. 2.