Białostocki Marsz Niepodległości 2018 – [Zdjęcia]

Już tradycyjnie 10 listopada ulicami miasta Białegostoku przeszedł VIII Białostocki Marsz Niepodległości. W marszu wzięło udział ok. 500 osób. Na czele pochodu  maszerowała i grała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wasilkowa.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:30 od przemówienia radnego Pawła Myszkowskiego, następnie został odśpiewany Hymn Rzeczpospolitej Polski. Po Hymnie zabrali głos Pełnomocnik wojewody dr Tomasz Madras, dr Łukasz Lubicz-Łapiński, Bartosz Sokołowski oraz Proboszcz parafii pw. św. Rocha Ks. Tadeusz Żdanuk. W dalszej kolejności zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Smoleńskim. Marsz rozpoczął się o godzinie 12:00 wystrzałem z armaty. Następnie skierował się w stronę ulicy Lipowej przechodząc w ulicę Władysława Liniarskiego. Po drodze uczestnicy mijali tablicę upamiętniające ofiary stanu wojennego oraz tablicę poświęconą legendarnym twórcom rządów i Wojska Polskiego, gdzie zostały złożone kwiaty. Następnie pochód doszedł pod pomnik Bóg-Honor-Ojczyzna, gdzie na placu NZSu okolicznościowe przemówienie wygłosił dr Andrzej Guzowski, a pod pomnik udała się delegacja z kwiatami. Tam również odśpiewano Rotę. Końcowym etapem Marszu był przemarsz pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudzkiego, gdzie przemówienie wygłosili Pan Czesław Jakubowicz wiernie odtwarzający postać Marszałka oraz ks. Marek Czech. Marsz zakończył się modlitwą i odśpiewaniem pieśni Boże coś Polskę.

Głównym organizatorem Marszu był Komitet Białostockiego Marszu Niepodległości na który składają się takie organizacje jak Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej, Młodzież Wszechpolska w Białymstoku, Fundacja Smoleńsk 2011, Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku, Związek Piłsudczyków oraz Klub Gazety Polskiej w Białymstoku.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do obejrzenia zdjęć z białostockich obchodów Święta Odzyskania Niepodległości!