Projekt Zaścianek VIII

którędy

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na Projekt Zaścianek VIII!

Zgłoszenia przyjmujemy (a jakże!) do 11 września do godziny 12.00. Piszcie na mail: kontakt@instytutsuwerennosci.pl – w temacie wiadomości wpisujcie Projekt Zaścianek. W zgłoszeniu warto opisać swoją dotychczasową działalność społeczną. Pospieszcie się jednak bo wszystkich nie pomieścimy. Jak zwykle zastrzegamy sobie prawo do wyboru najciekawszych zgłoszeń. Przed wysłaniem zgłoszenia uważnie czytajcie opis zgłoszenia.

Towarzystwo Projektu Zaścianek.

Facebook